CUSTOMER SUPPORT : +9192848 97191
EMAIL: vaidyashree.ayurved@gmail.com

OUR PRODUCTS

Test Medicine


Rs. 200

Arogyavardhini


Rs. 160

Gandhak Rasayan


Rs. 120

Thyrocrine


Rs. 295

Sut Shekhar Ras


Rs. 160

Mahavat Vidvans Ras


Rs. 230

Asthi Majja Pachak Vati


Rs. 130

Gandhava Haritaki Churna Vati


Rs. 95

Gandhava Haritaki Churna Vati


Rs. 95

Gokshuradi Guggul


Rs. 140

Kamdhuda Mautik


Rs. 180

Kanchanar Guggul


Rs. 130

Rakta Pachak Vati


Rs. 130

Sookshma Triphala


Rs. 120

Shwaskas Chintamani Ras


Rs. 1080

Trayodashan Guggul


Rs. 140

triphala Guggul


Rs. 140

Yograj guggul


Rs. 140